یکدستگاه خودروی پراید بر اثر سرعت زیاد با 4 سرنشین واژگون شد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوادث «سیرجان خبر»؛که خود شاهد این ماجرا بود؛حوالی ساعت 22/30 شب گذشته یکدستگاه خودروی پراید که حدفاصل بلوار فاطمیه و نرسیده به کمربندی در حال حرکت بود،به علت سرعت زیاد و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه پس از برخورد با جدول کنار خیابان با 4 سرنشین واژگون شد.

لازم به یادآوری است،خوشبختانه به سرنشینان خودرو آسیبی نرسید ولی خودرو دچار خسارت شدید شد.

عکس : سیرجان خبر / محمد وحیدی

d c a b