اولين جنگجوی زن سعودي پا به سوريه گبه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از العالم،گروههاي تروريستی از طریق صفحه‌هاي خود در پايگاههاي اينترنتي اعلام كردند كه اولين زن جنگجوی سعودي  به نام “ندي معيض القحطاني” براي پيوستن به گروههاي مسلح وارد خاك سوريه شد.

باوجود اينكه برخي از عناصر مسلح سعودي پيش از اين زنان و فرزندانشان را با خود به سوريه برده بودند و زن و اعضاي خانواده برخي ديگر از اين عناصر مسلح نيز بعد از ورود آنها وارد خاك اين كشور شدند؛ القحطاني اولين زن سعودي است كه درصفحه‌هاي گروههاي مسلح به طور رسمي آمادگي خود براي جنگ در سوریه را اعلام كرد.
عزيمت اين زن سعودي به سوريه بحث و جدل گسترده‌اي را در بين محافل گروههاي مسلح به راه انداخت.
درحالیکه برخی از این کار استقبال کرده‌اند برخي ديگر از اين اقدام انتقاد كرده و آن را مغاير با احكام دين و عرف جامعه دانستند كه به زن اجازه خروج و سفر به تنهايي بدون محرم را نمي‌دهد.
القحطاني به گروه موسوم به دولت اسلامي در عراق و شام (داعش) پيوسته است و گمان مي‌رود كه برادرش نيز چند هفته پيش به اين گروه پيوسته است.