Dana.ir-28099-asli.jpg
یکی از اصلی ترین لیدرها و عضو انجمن حجتیه در ستادهای تبلیغاتی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نفوذ کرده و امور مربوط به ستاد وی را در دست گرفته است.

به گزارش سیرجان خبر به نقل از دانا، گروهک غیر قانونی انجمن حجتیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم  و در ایام تبلیغات نامزدها، فعالیت برنامه ریزی شده خود را  برای تاثیر گذاری بر  روند امور انتخابات گسترش داده و برنامه خاصی را در دستور کار دارد.

این گروهک اخیرا با تشدید فعالیت خود توانسته است یکی از اصلی ترین لیدرها و عضو انجمن حجتیه را به نام (م – ن) در ستادهای تبلیغاتی  یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نفوذ داده و امور مربوط  به ستاد  وی را در دست بگیرد.

این فرد که از فعالان حوزه اقتصادی نیز است ، در مراکز اقتصادی کشور چهره ای مشهور محسوب می شود. وی امور اقتصادی ستاد نامزد مورد نظر را ساماندهی می کند.