“سیرجان خبر” عروس و داماد یزدی با ایده ای جدید مراسم عروسی خود را در وسط کویر یزد برگزار کردند و باید گفت این نوع مراسم ورژنی جدید از عروسی های امروزی است.
ورژن جدید عروسی در کویر یزد + عکس