رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان در گفت و گو با خبرنگار”سیرجان خبر” گفت: ۶ هکتار ازمراتع طبیعی منطقه چهار گنبد در بخش بَلوَرد از توابع شهرستان سیرجان در آتش سوخت.

آتش سوزی عصر روز جمعه اتفاق افتاد که با حضور بموقع مردم روستاهای منطقه، یگان منابع طبیعی بخش بلورد و محیط بانان پس از هفت ساعت تلاش مهار شد.
وی اظهار کرد: خصوصیات جغرافیایی منطقه به گونه ای است که کمتر می توان براحتی آتش را مهار کرد زیرا شیب های کوهستانی و عمودی آن هم شب هنگام بر فراگیری آتش دامن می زند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان بیان کرد: علت این آتش سوزی هنوز مشخص نیست اما کارشناسان گمانه زنی می کنند آتش از قسمت شمالی در بخشی از منابع طبیعی شهرستان بردسیر به این منطقه سرایت کرده است که می تواند خطای انسانی نیز علت بروز آن در روز تعطیل باشد.
میرشاهی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ هکتار از مراتع شهرستان وسعت مراتع دچار حریق در سیرجان ۶ هکتار اعلام شد خطاهای انسانی در روشن کردن آتش در منطقه بوده است.