به گزارش خبر نگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر “،  شهرستان سیرجان به لحاظ موقعیت جغرافیایی  واقتصادی یکی از مهم ترین شهر های کشور به شمار می رود. همین امر باعث شده تا هر روزه شاهد رفت وآمد تعداد زیادی گردشگر به این شهر باشیم اما شهری که پر در آمد ترین شهر استان کرمان بشمار می رود همچنان در تب بی توجهی مسئولین می سوزد.

یکی از عوامل جذب گردشگر به شهرها زیبایی شهر است اما برخی از خیابان های  اصلی سیرجان وضعیت بسیار وخیمی دارند .

نقاطع بیمارستان غرضی سیرجان یکی از خطرناک ترین این تقاطع ها است که هر روزه تصادفات زیادی در آنجا رخ می دهد.

این تقاطع علاوه بر اینکه یکی از مناطق حساس جغرافیایی سیرجان محسوب می شود که راه ارتباطی به میدان تره بار وبیمارستان غرضی است و بدون هیچ گونه علائم راهنمایی و خط کشی است که به هیچ عنوان به چهارراه شباهت ندارد.

شهر دار اسبق سیرجان نهضت آسفالت را پایه گذاری کرد که این کار بسیار خوبی بود اما بدون هیچگونه اصول مهندسی ومحاسباتی انجام گرفت و مسئله ملموس آن  در زمستان پس از بارش باران رخ می دهد که در بعضی از خیابان های شهر سیرجان شاهد آبگرفتگی معابر خواهیم بود.

shafa