به گزارش “سیرجان خبر” در ساعات ابتدایی صبح امروز در محور سیرجان به گل گهر براثر برخورد شدید یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه تاکسی و پژو علاوه بر خسارت مالی که این حادثه در پی داشت موجب مجروح شدن یکی از سرنشین های خودروهای خسارت دیده شد.

در سانحه رانندگی دیگری که در محور سیرجان به گل گهر رخ داده پژو، وانت مزدا و ساینا به صورت زنجیره ای باهم برخورد کرده اند که خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.

علت حادثه در دو سوانح رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راه عدم رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی بوده است.

گفتنی است این دو سانحه رانندگی موجب ترافیک سنگین در محور سیرجان به گل گهر شده است.