به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی “سیرجان خبر” امروز پديده نوشتن يادگاري بر روي آثار تاريخي به عنوان يك پديده شوم اجتماعی تبدیل شده است، وندالیسم همان تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار تاریخی با ارزش و اموال عمومی تلقی می شود که در سیرجان رواج یافته و دامنه آن در حال گسترش است.

شهرستان سیرجان دارای آثار باستانی مهمی می باشد که برخی از آنها درمرکز شهر واقع شده اند  وندالیسم در سیرجان از چند سال اخیر رونق گرفته که این نشان از خودنمایی شخصیتی برخی از افراد در اجتماع است که برای ارضای خواسته خود دست به تخریب اموال تاریخی می زنند.

یکی از افتخارات ایرانیان قدمت 2500ساله آن است اما حفظ این تاریخ با نگه داری از آثار باستانی محقق می شود و پديده نوشتن يادگاري بر روي آثار تاريخي، عموماً توسط افرادي صورت مي‌گيرد که اطلاع کافي از اهميت حفظ آثار باستاني ندارند.
حال سوال اصلي اينجاست که چنين رفتار ناپسندي از کجا سرچشمه مي‌گيرد؟ آيا ويژگي‌هاي ذاتي و رفتاري افراد در بروز اين پديده مؤثر است؟ آيا چنين پديده‌اي ريشه در خصوصيات رواني افراد دارد يا بايد علت را در جاي ديگري جست‌وجو کرد؟

در حالي که در عموم کشورهاي توريست‌پذير رقم قابل توجهي از درآمد دولت از طريق گردشگري داخلي و خارجي و بازديد آنها از بناها و آثار تاريخي تامين مي شود، در ايران نه تنها شاهد اين رقم نيستيم، بلکه به دليل عدم ارزش‌گذاري و اهميت ندادن به ميراث فرهنگي، با برخوردهايي از قبيل کنده کاري و يادگاري نويسي در مهمترين آثار تاريخي خود نيز مواجهيم.

مسئولان میراث فرهنگی در سیرجان خود را به خواب زده اند و هیچ تلاشی برای احیا میراث فرهنگی و تاریخی انجام نمی دهند، جذب توریست و گردشگر در سیرجان به دلیل موقعیت تجاری و جغرافیایی آن از سایر شهر ها می تواند بیشتر باشد اما امکانات رفاهی در جذب گردشگر در سیرجان بسیار پایین است.

وندالیسم7 وندالیسم6 وندالیسم5 وندالیسم4وندالیسم2وندالیسم1