به گزارش “سیرجان خبر” از حضرت محمد (ص) نقل شده است که ایشان بیان داشته اند: آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد، خدای متعال از او راضی است و هر کسی خدا از او راضی باشد، با بهشت جبران می شود.

آگاه باشید؛ هر که علی را دوست بدارد، فرشتگان برایش طلب آمرزش کنند و درهای بهشت بر رویش گشاده گردد و از هر در که خواهد، بدون حسابرسی، داخل بهشت می شود.بدون عکس

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال نامه عملش را به دست راستش می دهد و چونان پیامبران از وی حسابرسی می شود.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد از دنیا بیرون نمی رود تا اینکه از حوض کوثر بنوشد و از درخت طوبی، تناول کند و جایگاه خود را در بهشت مشاهده نماید.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال، سختی مرگ را بر او آسان می کند و قبر او را، بوستانی از بوستان های بهشت قرار دهد.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال در بهشت در برابر هر رگی از بدنش، حوریه ای به او عطا فرماید و شفاعت وی را در حق هشتاد نفر اعضاء خانواده اش، می پذیرد و در مقابل هر مویی از بدنش، یک باغ بهشتی به او تعلق می گیرد.

آگاه باشید؛ هر کس علی را بشناسد و او را دوست بدارد، خدای متعال فرشته مرگ را به جانب وی برمی انگیزد، چنانکه او را به سوی پیامبران می فرستند و ترس نکیر ومنکر را از او، رفع می نماید و قبرش را نورانی می کند و آن را به مسافت هفتاد سال فراخ می سازد و در روز قیامت، رویش را سفید می کند.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال او را به همراه صدیقان و شهیدان و صالحان، در سایه عرش خویش گیرد و از وحشت بزرگ و هول وهراس «صیحه رستاخیز» ایمن سازد.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال کارهای نیکش را می پذیرد و از گناهانش، در می گذرد و در بهشت برین، رفیق و همنشین حمزه سید الشهداء خواهد بود.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال حکمت را در قلبش ثابت نماید و حق و صواب بر زبانش جاری گردد و خدای متعال، درهای رحمت به روی وی بگشاید.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، فرشته ای از زیر عرش، صدایش کند که بندۀ خدا، طاعت و بندگی خدا از سر گیر که خدای متعال، تمام گناهان تو را آمرزید.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، روز قیامت وارد محشر خواهد شد، در حالی که صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال تاج کرامت بر سرش بگذارد و لباس عزت بر وی بپوشاند.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، همانند برق بر صراط بگذرد و هیچگونه سختی نبیند.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، خدای متعال برای او برائت از آتش و برائت از نفاق بنویسد و جواز صراطش را دهد و از عذاب، ایمنش گرداند.

آگاه باشید، هر کس علی را دوست بدارد، دفتر حسابی برای او گسترده نمی شود و ترازویی برایش، برقرار نمی گردد و به او گفته می شود: بدون حساب به بهشت برین وارد شو.

آگاه باشید؛ هر کس علی را دوست بدارد، از حسابرسی و سنجش اعمال و پل صراط در امان است.

آگاه باشید؛ هر کس با دشمنی آل محمد (ص) از دنیا برود، کافر از دنیا رفته است و هر کس با محبت و دوستی آل محمد (ص)، از دنیا برود، با ایمان از دنیا رفته و من بهشت را برایش ضمانت می کنم.

منابع:

1ـ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 27: 114 .

*رسولی محلاتی، راهنمای بهشت: 169ـ172 .