به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” مدیر کمیته امداد شهرستان سیرجان از بیمه شدن 854 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد خبر داد.

حسن خضری مقدم به خبرنگار ما گفت: با توجه اهمیت بحث بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و نقش آن در تضمین آینده زنان در نه ماهه سال جاری بالغ بر چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال هزینه بیمه تامین اجتماعی زنان توسط این نهاد پرداخت گردید.

خضري مقدم افزود: مبلغ فوق به تعداد 845 نفر از زنان سرپرست خانوار واریز شده است انشالله در آینده این زنان به محض رسیدن به سن بازنشستگی می توانند از حقوق و مستمری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند و دیگر نیازی به مستمری امداد نداشته باشند.

وي ادامه داد: بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار از جمله طرح های موفق وخوب کمیته امداد بوده که موجب رضایتمندی زنان سرپرست خانوار شده و آینده زندگی این قشر از مددجویان را تضمین میکند چرا که زنان سرپرست خانوار از حساس ترین وآسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده وحمایت از آنان یک ضرورت است.