به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر” مدیر کمیته امداد شهرستان سیرجان از پرداخت 15 میلیارد ریال تهسیلات اشتغال زایی در هشت ماهه امسال در سیرجان خبر داد.

مديرکميته امداد سيرجان گفت: با توجه اهمیت بحث اشتغال مددجویان در هشت ماهه امسال بالغ بر پانزده میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت سیرجان پرداخت گردید.

حسن خضري مقدم افزود: مبلغ فوق باعث ایجاد اشتغال برای 176 نفر از مددجویان گردید این مشاغل در زمینه های مختلفی همچون مشاغل خانگی ،کار انگیزی ، مشاغل خدماتی ، حمل و نقل ، دامداری، تولیدی و …. می باشد.

وي ادامه داد: اعتبارات بانکی خوبی هم برای اشتغال مددجویان اختصاص یافته است که جای تقدیر و تشکر دارد ولی کار کمیته امداد در اجرای دقیق طرح ها و نظارت مستمر باعث می شود روند طرح ها به سمت اشتغال و آن هم اشتغال دائم و پایدار باشد و کارشناسان امداد بصورت ماهیانه به طرح های اشتغال سرکشی نموده و بازدید انجام می دهند.