“سیرجان خبر” در سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی خبرنگاران در وین یاد شهدای آن حادثه را گرامی داشتند.

پرواز 655 در وین + عکس
پرواز 655 در وین + عکس
پرواز 655 در وین + عکس