به گزارش“سیرجان خبر” “احمد جربا” در این سفر که از دیروز آغاز شده قرار است با مسئولان سعودی در خصوص حمایتهای نظامی گفتگو می کند.
خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک منبع نظامی در ائتلاف مخالفان خاطرنشان کرد که در این سفر 2 روزه، این مسأله بررسی خواهد شد که عربستان چه کمکهایی را می تواند به مخالفان به ویژه در درگیریهای حلب و منطقه ساحلی سوریه ارائه دهد.
“فاروق طيفور”، “نورا الأمير”، “عبد الحكيم بشار”، “بدر جاموس”، “عبد الأحد إصطيفو”، “لؤی صافي”، “فايز سارة”، “أحمد طعمه” و “أسعد مصطفى” در این سفر جربا را همراهی می کنند.
جربا پیش از این نیز به امارات و چین سفر کرده بود و قرار است ماه آینده میلادی به آمریکا سفر کند.

منبع:العالم