به گزارش خبرنگار سرویس حوادث “سیرجان خبر”، پنج واحد عرضه قلیان در حاشیه شهر سیرجان با دستور مقامات قضایی پلمپ شد.

فرمانده انتظامی شهر ستان سیرجان ضمناعلام این خبر گفت: پنج واحد عرضه قلیان به دلیل نداشتن پروانه کسب و مجوز، قلیان را به طور مستقیم به جوانان عرضه می کردند که توسط پلیس اطلاعات شناسایی وبا دستور مقام قضایی پلمپ شدند.

وی بیان کرد: این مراکز به افراد کم سن و سال قلیان عرضه می کردن و محل تجمع جوانان شده بودند.

ثمره اظهار داشت: قلیان بعنوان یک مخدر خطرناک یک آسیب اجتماعی محسوب می شود و به روح و جسم جوانان لطمه می زند واز طرفی روحیه اجتماعی جامعه را خراب می کند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ضرر کشیدن قلیان برابر با هفتاد نخ  سیگار است واین یک فاجعه برای سلامتی افرادی است که از این ماده مخدر استفاده می کنند.

فرمانده انتظامی سیرجان ادامه داد: افزایش مصرف قلیان در میان جوانان نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است. برخی از جوانان به مشتریان ثابت سفره خانه های سنتی و قهوه خانه ها تبدیل شده و عده ای دیگر نیز جهت خالی نبودن عریضه هر از گاهی به بهانه تفریح دسته جمعی روبه مصرف قلیان می آورند.

ثمره در پایان گفت: خانواده ها می توانند با کنترل بر رفت آمد های فرزندان از رفاقت با دوستان ناباب جلوگیری کنند و خطر مصرف قلیان را دست کم نگیرند.