به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ماموران نیروی انتظامی شهرستان سیرجان با اهدا گل وخوش آمدگویی به استقبال دانش آموزان در مدارس رفتند.
سرهنگ هادی ثمره؛ فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی کار آمد محسوب می شود که امنیت جامعه و شهروندان را باید تامین کند به همین منظور کلیه یگان های انتظامی در شهر را برای حفظ امنیت دانش آموزان در سطح شهر بکار گرفتیم.
وی بیان کرد: برای اینکه دانش آموزان احساس امنیت و آرامش در جامعه داشته باشند و با صمیمیت بیشتر با ماموران ناجا همکاری کنند طرح خوش آمد گویی واهدا گل به دانش آموزان در مدارس را در اولین روز آغاز سال تحصیلی در چند مدارس اجرا کردیم.