به گزارش “سیرجان خبر” امروز همزمان با اربعین حسینی مردم عزادار سیرجان به سوگ و عزا پرداختند و هیئت‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در مکا‌ن‌های مذهبی حضور گسترده داشتند.

در آیین عزاداری مردم سیرجان در اربعین حسینی یکی از نذورات آنان با پای پیاده طی مسیر 10 کیلومتری سیرجان تا امامزاده علی(ع) است که بیش از 3 هزار نفر به صورت گروه‌های کوچک و بزرگ خود را به این امامزاده می‌رسانند و در عزاداری اربعین شرکت می‌کنند.

طی این مسیر هیئت‌های عزاداری بخش بلورد نیز با پیمودن مسیر 30 کیلومتری خود را به مرقد امامزاده علی(ع) سیرجان رسانده بودند.