“سیرجان خبر” در حالیکه تمامی کشورهای جهان، از بحران رشد تروریست ها در کشور پاکستان به شدت گلایه مند هستند، اما هم اکنون روستایی در این کشور وجود دارد که مردمانش بدون داشتن هیچگونه وحشتی از مقامات امنیتی کشورشان، اسلحه تولید کرده و غالب محصولاتشان را به تروریست هایی می فروشند که منطقه خاورمیانه را از حیث افراطی بودن خود به خاک و خون کشیده اند.
تصاویر فوق متعلق به روستای “درا آدم خل” می باشد که گواهی بر عدم نظارت کافی مسئولین این کشور بر وقایع داخلی آن است.