به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر “سیرجان خبر” روز گذشته در آیینی  هنرمندان خوشنویس برجسته سیرجان به دعوت روابط عمومی گل گهر متن نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر را کتابت کردند.

در این مراسم ٢٥ هنرمند خوشنويس برجسته سيرجاني به دعوت روابط عمومي و  بين الملل شركت معدني و صنعتي گل گهر و به مناسبت هفته ولايت متن نامه امام علي(ع) به مالك اشتر را در محل سايت اداري مجتمع كتابت كردند.

در اين آيين سرپرستي تيم خوشنويسي را استاد اسماعيل نيكبخت زاويه استاد برجسته خوشنويسي كشور بر عهده داشت.

اين مجموعه نفیس پس از كتابت ،صحافي و تذهيب از سوي شركت معدني و صنعتي گل گهر به بارگاه مقدس امام هشتم (ع) تقديم میگردد.