“سیرجان خبر”  “عبید بن غثیث العنزی” نایب رئیس گارد پادشاهی و یکی از بنیانگذاران گارد ملی عربستان است.
وی گاردی را نیز برای حفاظت از کاخ های ملک عبدالله تشکیل داد، و سرانجام سال 2013 به دستور ملک عبدالله بازنشسته شد .

کسی که 50سال از عبدالله محافظت کرد+عکس

البته فعالان شبکه های اجتماعی عربستان سال 2013 اعلام کردند که العنزی به علت اختلافش با “خالد التویجری” رئیس بانفوذ دفتر ملک عبدالله عزل شد.

ولی العنزی این خبر را تکذیب کرد و گفت به درخواست خودش استعفا داده است.