19_1213559073031

یک قبضه سلاح از شکارچی غیر مجاز توسط مامورین انتظامی شهرستان کشف شد

به گزارش سرویس حوادث «سیرجان خبر»،مامورین پاسگاه گلستان حین گشت زنی در منطقه  استحفاظی به یکدستگاه خودرو پژو آردی مشکوک شدند.طی  بازرسی از این خودرو یک قبضه سلاح و تعداد 58 عدد فشنگ  جنگی کشف و ضبط شد.

شکارچی بهمراه سلاح جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجه قضایی شد.