به گزارش “سیرجان خبر ” سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار کرد : مأموران پلیس آگاهی سیرجان در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر تصرف بخشی از اراضی دولتی متعلق به اداره راه و شهرسازی در محدوده این شهر بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: در این رابطه با بررسی های میدانی و استعلام صورت گرفته مشخص شد فردی اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی به متراژ ۵۰ هزار مترمربع کرده و با قطعه بندی قصد فروش بخشی از این زمین ها را دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد : در ادامه یک متهم دخیل در این تصرف غیرقانونی دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد و این اراضی نیز که کارشناسان ارزش آنها را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردن رفع تصرف و به اداره راه و شهرسازی بازگردانده شد.

این مسئول انتظامی با اشاره به ادامه پیگیری های پلیس برای کشف دیگر جرایم اقتصادی مرتبط با زمین خواری و موارد مشابه در حوزه این شهرستان از شهروندان خواست قبل از خرید هرگونه زمین در محدود و یا در حاشیه شهر و مناطق روستایی از طریق بنیاد مسکن ، اداره راه و شهرسازی ، منابع طبیعی و دیگر نهادهای مربوطه استعلام های لازم را به عمل آورند و موارد خاص یا مشکوک در رابطه با تصرف و خرید و فروش غیر قانونی اراضی را به پلیس گزارش کنند.