به گزارش“سیرجان خبر” علیرضا زینلی‌پور اظهار کرد: طی دو مرحله 181 راس دام غیرمجاز بومی در این شهرستان کشف و با نظارت ناظران ذبح شد.

وی افزود: به دنبال کنترل تردد خودروهای حمل و نقل در مسیر سیرجان به بافت توسط ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق بافت و پاسگاه بلورد شهرستان سیرجان ضمن توقیف خودرو حامل دام غیرمجاز 85 راس دام غیرمجاز کشف شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان ادامه داد: دام‌های غیرمجاز پس از ارجاع به شبکه دامپزشکی و احراز بومی بودن آنها با دستور دادستانی در محل کشتارگاه صنعتی دام زیر نظارت ناظران بهداشتی شبکه دامپزشکی ذبح و تأیید بهداشتی شدند.

زینلی‌پور گفت: پیش از این نیز در محور سیرجان به بندرعباس 96 رأس دام کشف و با دستور دادستانی در محل کشتارگاه ذبح شدند.