414-24فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از کشف 2 دستگاه خودروی سرقتی خبر داد.

سرهنگ سعیدی در گفتگو با خبرنگار حوادث «سیرجان خبر» اظهار داشت:مامورین انتظامی حین گشت زنی در حاشیه شهر 2 دستگاه خودروی سرقتی را کشف کردند.

سعیدی افزود:این 2 دستگاه خودرو شامل یکدستگاه پیکان و یکدستگاه پراید بودند که در مورخه 04/17 و 04/11 در سطح شهر مورد سرقت قرار گرفتند.

وی در پایان گفت:اقدامات پلیسی در خصوص شناسایی سارقین ادامه دارد.