به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی” سیرجان خبر” فرماندار شهر ستان سیرجان از کمک بیست میلیاردی شرکت های اقماری مجتمع گل گهر در پروژه ساخت بیمارستان سیرجان خبرداد.

منصور مکی آباد روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عمده مشکلات مردم شهرستان سیرجان نداشتن بیمارستان تخصصی است و بسیاری از افراد برای درمان به شهرهای مجاور مراجعه می کنند اگر بیمارستان سیرجان ساخته شود تمامی مسائل حوزه بهداشت حل خواهد شد.

فرماندار سیرجان اظهار داشت: اولین اقدام ما در توسعه رفاه اجتماعی تکمیل بیمارستان و ارائه خدمات به مردم است که همه باید در این رفاه اجتماعی سهیم باشند.

وی بیان کرد: با پیگیری بنده و نماینده مردم سیرجان در مجلس جلسه ایی در وزارت بهداشت با حضور معاونین وزیر تشکیل شد،در این جلسه مقرر شد که شرکت های اقماری گل گهر سیرجان برای تکمیل بیمارستان 200تختخوابی سیرجان بیست میلیارد کمک کنند.

معاون استاندار ادامه داد: در همین رابطه شرکت های  مثل گهر زمبن و برخی از شرکت های دیگر مبالغی برای کمک به ساخت بیمارستان متعهد شدند که اگر شرکت های صنعتی و معدنی شهرستان سیرجان به کمک دولت نیایند بیمارستان سیرجان ساخته نخواهد شد.

وی افزود: اگر شرکت های مختلف و بخش خصوصی به کمک دولت بیاید بیمارستان سیرجان در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.