به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” مدیر کمیته امداد سیرجان از جمع آوری بیش از سیصد و پنجاه میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی در جشن عاطفه ها خبر داد.

حسن خضری مقدم با اعلام این خبر گفت: در جشن عاطفه ها توسط کمیته امداد سیرجان بالغ بر 360 میلیون ریال کمک های نقدی و کالا در پایگاه های جشن عاطفه ها جمع آوری شد.

خضري مقدم افزود: از مبلغ فوق 300 میلیون ریال بصورت نقد و 60 ریال بصورت کالا و لوازم التحریر جمع آوری گردید.

گفتنی است کمیته امداد سیرجان تعداد 1200 نفر دانشجو تحت حمایت دارد که همه آنان مشکل ثبت نام مدارس و لوازم التحریر و پوشاک دارند .

همچنین جشن عاطفه ها در مدارس هم برگزار خواهد شد که مبالغ جمع شده در همان مدارس به دست دانش آموزان خواهد رسید.