“سیرجان خبر” گروهک داعش هویت کوچکترین عامل انتحاری که کودک 14 ساله ای به نام ابوالحسن الشامی است و خود را در شهر سامراء منفجر کرد اعلام کرد.

رونمایی‌داعش ازکوچکترین‌تروریست‌انتحاری

شایان ذکر است که گروهک تروریستی داعش برای پیشبرد اهداف شوم خود از کودکان استفاده ابزاری می کند و علاوه بر به کارگیری آنها در امور خارج از توان آنها در اقدامات تروریستی نیز با شستشوی مغزی این کودکان از آنها استفاده ابزاری می کند.