“سیرجان خبر” ماهواره ملی فجر صبح روز گذشته دوشنبه توسط ماهواره بر سفیر فجر پرتاب شد.

چهارمین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران با نام «فجر» در آستانه روز فناوری فضایی و با رمز «یا محمد رسول الله» به فضا پرتاب و در مدار زمین قرار گرفت.