زوج مسن سیرجانی از اولین کسانی بودند که پای صندوق های رأی حاضر شدند تا ثابت کنند هنوز هم دود از کنده بلند می شود

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار سیرجان خبر: آقای درویش رضائی 97 ساله و همسر گرامی او خانم گل ناز سنگ پهنی  88 ساله  اولین نفراتی بودند که قبل از شروع فرایند رأی گیری در محل صندوق شماره 28 در دبیرستان دخترانه شاهد حاضر شدند و  با شروع زمان رأی گیری آرای‌ خود را به صندوق انداختند.

این زوج مسن به همراه نوه خود آمده بودند تا رأی دهند.  پیرمرد حتی به سختی قادر به سخن گفتن بود اما برای لبیک به مولا و پیشوای خود آمده بود تا به آنهایی که می گویند مردم ایران در انتخابات شرکت نمی کنند بگوید به کوری چشم شما همه ما می آییم و حماسه ای دیگر خلق می کنیم.

نوه آنها می گفت صبح خیلی زود پدر بزرگ مرا بیدار کرد و گفت عزیزم من آماده ام،  برویم، گفتم پدر جان هنوز خیلی زود است بگذار ساعتی دیگر می رویم اما نتوانستم او را راضی کنم پدر بزرگ می گفت ممکن است تا ساعتی دیگر زنده نباشم و این فضیلت را از دست بدهم.

در ادامه گوشه ای از ذوق و شوق این نمادهای صبرو بردباری به تصویر کشیده شده است.

2 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 9 11 5 10 8