آخرین بروز رسانی:  شنبه 20:26

مجموع کل آراء:  36704156

مجموع آرای صحیح: 35458747

نام کاندیدا

تعداد آراء

درصد رای

1

حسن روحانیrohani

18.613.329

%

2

qalibaf

محمد باقر قالیباف

6.077.292

 %

3

jalili

سعید جلیلی

4.168.946

 %

4

rezaei

محسن رضایی

3.884.412

   %

5

velayati

علی اکبر ولایتی

2.268.753

  %

6

qarazi

سید محمد غرضی

446.015

%

آراء صحیح

35458747

%

آراء ماخوذه

36704156

%