به گزارش“سیرجان خبر” مرحله سی و پنجم پرداخت یارانه نقدی برای دی ماه سال جاری ساعت 24 یکشنبه 22 دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و از همان ساعت قابل برداشت است. میزان یارانه نقدی این ماه بدون تغییر 45500 تومان است.

محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در همین ارتباط اعلام کرده “سی و پنجمین مرحله یارانه نقدی (مربوط به دی ماه ) ساعت 24 امشب واریز می شود”.