“سیرجان خبر” وی در تشریح این خبر گفت:مامورین این فرماندهی در حین انجام ماموریت خود به یک دستگاه خودروی حمل متوفی که به مقصد اصفهان در حال حرکت بود مشکوک شده و در بازرسی فنی و دقیق تر از آن بیش از شصت کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که در بدنه خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط نمودند .

غضنفری اظهار داشت:مجرمان و قاچاقچیان از شیوه های جدید و گمراه کننده ای جهت حمل مواد استفاده کرده بودند  که هشیاری پلیس این ترفند آنها را خنثی نمود و در این زمینه یک نفر متهم نیز دستگیر شده است.

DSC021571

DSC02153

DSC02174

DSC02155

DSC02154