به گزارش“سیرجان خبر”رئیس مرکز حوادث و فوريت هاي پزشکي دانشکده علوم پزشکي سیرجان گفت: تمامی واحدهای تحت پوشش اين مرکز در ایام نوروز در آمادگی کامل هستند.

نبی الله حیدرپور افزود:‌ اين تعداد پايگاه در قالب ۳ پايگاه شهری و ۱۱ پايگاه جاده ای به همراه ۱۶ دستگاه آمبولانس و ۸۵ نيرو در تمامی حوزه های تحت پوشش دانشکده تا ۱۶ فروردين به ارائه خدمت ویژه نوروزی مي پردازند.

وی آمادگي کامل پايگاه های شهری و جاده ای، افزايش ذخيره تجهيزات و داروي مصرفي مورد نياز پايگاه ها، فعال بودن و آمادگی ۲۴ ساعته مرکز هدایت عملیات بحران دانشکده و راه اندازی ۲ ایستگاه سلامت در مبادی ورودی ها خروجی شهر، افزايش اپراتورهای ۱۱۵ به منظور بالا رفتن توان پاسخگويی، تشکيل تيم های نظارت بر عملکرد پايگاه های اورژانس ۱۱۵ را از جمله اقدامات در اين ايام برشمرد.