اوبامارئیس جمهور آمریکا در سخنانی خود در کاخ سفید، در مورد حمله احتمالی به سوریه گفت: بدون اجازه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدام خواهیم کرد.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از العالم، باراک اوباما در سخنان خود تصریح کرد: ما در زمان مناسب آماده حمله به سوريه خواهيم بود و من آماده صدور دستور حمله به سوريه هستم و می توانم به تنهایی این کار را انجام دهم، اما براي  به دست آوردن اجازه كنگره جهت حمله به سوريه تلاش خواهم كرد.

وی در عین حال در موضعی متزلزل تصریح کرد: حمله به سوريه محدود خواهد بود و ممکن است یک روز دیگر یا یک هفته یا یک ماه دیگر اتفاق بیفتد.

اوباما مدعی شد: حمله شيميائي در سوريه بدترين حمله در قرن بيست و يكم است و ما بايد عاملان اين حمله شيميائي را مجازات كنيم.

وی همچنین از متحدان آمريكا خواست كه او را در اين امر حمايت كنند و گفت: ما از آنچه در دمشق مي گذرد، چشم پوشي نخواهيم كرد.