وزارت کشورپس از انتصاب و استقرار وزیر كشور اكنون خبر می رسد وی مطالعه برای جابجایی و تغییر برخی استانداران را آغاز كرده و در نخستین گام قصد تغییر استاندار خراسان رضوی را دارد.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی “سیرجان خبر” یک منبع آگاه در وزارت کشور در خصوص گزینه‌هایی که شانس بیشتری برای انتصاب بعنوان استاندار دارند گفته است که در هفته جاری گزینه‌های قطعی برای چند استان دیگر کشور نیز مشخص خواهند شد که به زودی منصوب و معارفه می‌شوند.

 بر مبنای این خبر برخی از سایت های اصلاح طلب از محمد فرشاد بعنوان گزینه اصلی تصدی استانداری کرمان نام برده اند.
لازم بذکر است وی در دوران اصلاحات بعنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان مشغول بکار بوده است.
بر اساس این گزارش، گزینه‌های جدی برای استانداری 7 استان دیگر کشور این افراد هستند:
قزوین: عباس میرزا ابوطالبی
لرستان: سیدحسن رسولی
گلستان: محمدرضا صالحی
البرز: سید علی میرباقری و حمیدرضا شهبازی
خراسان شمالی: علی محقر و علی مصافی
اردبیل: ولی آذروش و رضا آقایی
یزد: علی آکبر اولیا