“سیرجان خبر” اخیرا در فضای مجازی تصویری از رهبر انقلاب منتشر شده که وی را در مراسم عزاداری در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. رهبر فرزانه انقلاب در جمع رزمندگان لشکر 31 عاشورا و در 15 کیلومتری دزفول، مشغول سینه زنی درمیان رزمندگان اسلام هستند.