به گزارش “سیرجان خبر” محمدرضا شرافت افزود: این صادرات به وزن 13 هزار و 500 تن و ارزش ریالی سه هزار و 300 میلیارد ریال صورت گرفته است.

وی بیان کرد: صدور گواهینامه صادراتی برای محصول پسته در اداره استاندارد سیرجان طی این مدت بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سه شرکت در رفسنجان در آبان ماه سال جاری تعلیق و باطل شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان گفت: پس از بازرسی و بازدید از آزمایشگاه همکار شرکت بتن علی بابا، کیمیاگران پاریز و فرآورده بتن آماده با رده مقاومتی سی 23 به دلیل رفع نشدن نواقص آزمایشگاه در مهلت تعیین شده، گواهینامه آنها باطل شد.

وی تصریح کرد: این شرکت ها تمایلی برای تمدید دریافت گواهینامه نداشتند و بندهای استاندارد ملی و روش اجرایی تایید صلاحیت را نیز رعایت نکرده بودند.

شرافت گفت: همچنین 10 فقره گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار به نام های ایرانیان غذا آزما، دقیق آزمای سیرجان، صنایع پلی اتیلن کرمان، شرکت فرآورده های روغنی ایران، بهمن سنجش رفسنجان، معیار گستر سنگان، سروش آزمون شرق، لوله پروفیل رفسنجان، بهمن سنجش و الماس کویر رفسنجان در مهر و آبان سال جاری تمدید شد.