هواپیمای بدون سرنشیندو فروند هواپیمای جاسوسی اسرائیلی با نقص حریم هوایی لبنان در جنوب این کشور پرواز کردند.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از فارس، فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: یک فروند هواپیمای شناسایی دشمن اسرائیلی ساعت 17 روز سه شنبه به وقت محلی حریم هوایی لبنان بر فراز شهرک رمیش را نقض کرده و در منطقه جنوب به پرواز درآمدند و سپس ساعت 18:50 به وقت محلی حریم هوایی لبنان را بر فراز شهرک کفرکلا ترک کردند.

فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد که یک فروند هواپیمای شناسایی دشمن اسرائیلی ساعت 12 روز سه شنبه حریم هوایی لبنان را برفراز شهرک کفرکلا را نقض و بر فراز منطقه بقاع پرواز کرد و سپس ساعت 17:45 به وقت محلی حریم هوایی لبنان را بر فراز شهرک رمیش ترک کرد.