به گزارش “سیرجان خبر” 13 کیلومتر از محور دوم جاده سیرجان به سمت شیراز موسوم به جاده سیرجان- گل گهر روز گذشته با حضور مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید و با 12 کیلومتر از این جاده که به تازگی به بهره برداری رسیده است، مجموعه 25 کیلومتر از این جاده 40 کیلومتری به بهره برداری رسیده است.

فرماندار سیرجان در این مراسم از جاده گل گهر به عنوان محور پرخطری یاد کرد که به حمدالله با تلاش همگان و با دوباند شدن از خطرات و سوانج آن کاسته شده و می شود.

مکی آبادی گفت: با تکمیل به زودی 15 کیلومتر باقیمانده دیگر خطرات و سوانخ تلخ این جاده روی نخواهد داد و کامیون ها و همشهریانی که روزانه مداوم جهت کار در شرکت های صنعتی و معدنی منطقه در این جاده رفت و آمد خواهند کرد، آرامش و امنیت لازم را خواهند داشت.

وی افزود: ورودی سیرجان از این محور هم در دستور کار بازسازی و زیباسازی است که طرح آن در حال تدوین است.