به گزارش“سیرجان خبر” امیر شهبا در بازنگری طرح توسعه طرح‌های هادی روستایی که در اکبرآباد دیوان‌بیگی انجام شد، اظهار داشت: طی سال‌جاری 3 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی برای تهیه طرح هادی 30 روستا و بازنگری برای توسعه طرح هادی در شهرستان سیرجان اختصاص یافته و هزینه شده است.

وی ادامه داد: طرح هادی روستای اکبرآباد دیوان‌بیگی سیرجان با جمعیت 200 خانوار و هزینه یک میلیارد ریال بازنگری و طرح توسعه آن انجام شد که برای اختصاص زمین به واجدان شرایط در روستاهای بخش مرکزی، بنیاد مسکن روستایی سیرجان نیازمند 57 هکتار زمین است.