“سیرجان خبر” صبح امروز طی مراسمی با حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ۶ نفر از فرماندهان ناجا به درجه سرتیپ دومی ارتقاء درجه پیدا کردند.

از جمله این افراد عبارتند از: سرتیپ ۲ پاسدار ابوطالب منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا، سرتیپ ۲ پاسدار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی فاتب، سرتیپ ۲ پاسدار ابراهیم رضایی نژاد رئیس دفتر ویژه فرماندهی ناجا، سرتیپ ۲ پاسدار علیرضا مظاهری فرمانده انتظامی خراسان شمالی، سرتیپ دوم پاسدار حسن اسداللهی و سرتیپ ۲ پاسدار حبیب قنبری.

بنابراین گزارش، سردارحسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز به دست مقام معظم رهبری به درجه سرتیپ تمامی ارتقاء پیدا کرد.