1208750_359
به گزارش سیرجان خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران، شورشيان با حمله به روستاي “حتله” در شرق استان دير الزور کنترل آن را به دست گرفته و ۶۰ نفر از شيعيان در اين روستا را کشتند.
بيش از ده شورشي نيز پس از آن که ساکنان محلي براي دفاع از روستاي خود دست به سلاح بردند، کشته شدند.
درپي حمله و خشونت شورشيان ، ساکنان اين روستا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
سوريه از اواسط مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامي بوده است. شمار زيادي از مردم اين کشور از جمله تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي در اين خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
دولت سوريه مي‌گويد، اين ناآرامي‌ها از خارج از کشور کنترل و هدايت مي‌شود و گزارش‌هاي موجود نيز حاکي از آن است که شمار زيادي از شورشيان اتباع خارجي هستند.
دمشق همچنين برخي از کشورهاي غربي و متحدان منطقه‌اي آن از جمله عربستان سعودي، قطر و ترکيه را به تامين بودجه و تجهيز تسليحاتي شورشيان معارض با دولت سوريه متهم کرده است.
برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، شورشيان مورد حمايت خارج در سوريه را به ارتکاب جنايات جنگي متهم کرده‌اند.