به گزارش“سیرجان خبر” سرهنگ هادی ثمره در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان سوخت و در پی اقدامات اطلاعاتی و مراقبت‌های غیرمحسوس امروز 2 دستگاه تریلر که از تهران و اصفهان به بندرعباس در حال حرکت بودند با 60 هزار لیتر سوخت متوقف شدند و پس از بررسی به‌ عمل آمده جعلی بودن بارنامه آن‌ها مشخص شد.

وی ادامه داد: چهار نفر متهم در این زمینه دستگیر شده و به مقامات قضایی تحویل شدند.

فرمانده انتظامی سیرجان با تاکید بر همکاری و مشارکت مردم با نیروی انتظامی تصریح کرد: افراد سودجو که مبادرت به قاچاق سوخت می‌کنند، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زنند که برخورد قاطع با آن‌ها از اولویت کاری نیروی انتظامی شهرستان سیرجان است.