84195
يك وبلاگ نويس مازندراني در وبلاگ خود نوشت: حدود دوماه پیش بود که استخوان‌های مطهر موذن
شهید شهرمان حسن درستی را به بابل آوردند. به گمانم اولین بار جواد بیژنی بود که خبر داد پیکر
شهید را با ماشین حمل مرغ! آورده‌اند. آن موقع سرگرم قیل و قال‌های دیگری بودم و قضیه را پ
یگیری نکردم.

این بار وقتی شنیدم حسین آقای منصف در سخنرانی‌هایش به این مسئله اعتراض کرده و این
اعتراضش مورد تکذیب بعضی مسئولان امر قرار گرفته مصمم شدم ساده از کنار این ماجرا نگذرم…

این عکس‌ها روضه نمی‌خواهد. اشک نمی‌خواهد. داد نمی‌خواهد. این تصاویر را برای آن نگذاشته‌ام
که مسئولی برکنار شود و مدیری عذرخواهی کند.

این سند را داشته باشید تا فراموش نکنید که اگر خودمان برای ترویج فرهنگ شهید
و شهادت آستین‌هایمان را بالا نزنیم امیدی به نهادهای نفت خور و هزینه تراش و… نخواهد بود….