9 کشور از کشورهاي مستقل آمريکاي لاتين عضو گروه “اتحاد آلبا” که به ابتکار “هوگو چاوز” رييس جمهور فقيد ونزوئلا تشکيل شده بود شکايتي را عليه دولت آمريکا به دليل برنامه جاسوسي آن کشور تنظيم کرده اند.
به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از باشگاه خبرنگاران، با اعلام اين خبر افزوده است که شکايت مذکور در پي انتشار اسناد محرمانه آمريکا توسط “ادوارد اسنودن” کارشناس پيشين دستگاه اطلاعاتي آمريکا مطرح مي شود و قرار است کشورهاي عضو اين گروه در ماه سپتامبر دادخواست خود را مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارايه نمايند”.

“کشورهاي عضو اين گروه اظهار داشته اند که هدفشان از طرح شکايت اعتراض به طرح جاسوسي دولت آمريکا و نقض حقوق بشر از سوي آن دولت بوده است.”

ونزوئلا، کوبا، اکوادور، بوليوي و نيکاراگوئه از جمله کشورهاي عضو اتحاد آلبا هستند.