iهشدار
قرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱ هشدار داده است 23 آوریل 2014

قرآن درباره مذاکرات ما با ۵+۱ هشدار داده است

حجت الاسلام صفایی : خداوند در قرآن می گوید که ای ملت مسلمان ایران اگر بخواهید از هواهای نفسانی اروپا و آمریکا پیروی کنید خداوند شما را به حال خود وامیگذارد.