خطبه ها
عید فطر؛ هدیه‏ اى عبادى و سیاسى از جانب خداوند به مسلمین است/ دوقطبی کردن مردم مردود است 05 ژوئن 2019

عید فطر؛ هدیه‏ اى عبادى و سیاسى از جانب خداوند به مسلمین است/ دوقطبی کردن مردم مردود است

امام جمعه رابرگفت: عید فطر؛ هدیه ‏اى عبادى و سیاسى از جانب خداوند به مسلمین است.