مراسم ارتحال امام (ره) در رابر
۸ درس دیروز امام(ره) براى امروز ما راهگشا و کلیدی است/حضور حداکثری مردم عامل عقب راندن دشمن و ایستادگی کشور ایران است 04 ژوئن 2019

۸ درس دیروز امام(ره) براى امروز ما راهگشا و کلیدی است/حضور حداکثری مردم عامل عقب راندن دشمن و ایستادگی کشور ایران است

امام جمعه رابر، كار فقط براى خدا، قله آرمان گرایى‏، تفكیك اسلام ناب با اسلام آمریكایى، حمایت از مستضعفین در برابر اشرافیت، اعتماد به وعده الهى وبى‏اعتمادى به استكبار، اعتماد به مردم‏، استكبارستیزى آشتى ناپذیر، تأكید بر وحدت‏ را از شاخص های فکری امام (ره) برشمرد و افزود: امام خمینی (ره) برمبنای تفکراسلام نفس می کشید و اشاعه دهنده اسلام ناب محمدی بود.