گروهک
اعدام یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین 01 ژوئن 2014

اعدام یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین

سحرگاه امروز یکشنبه یکی از افراد مرتبط با گروهک تروریستی منافقین اعدام شد.