“سیرجان خبر” این عكس اتاق مرتضي در منزل پدر و مادرش گرفته شده است. به نوشته برادر مرتضی “اين وسايل مرتضي است كه تا وقتي هستيم دست نخواهد خورد يادگاري هايي از مرتضاي عزيزم كه هر كدومشون يك دنيا خاطره با خودشون بهمراه دارند” البته در کنار این مطلب برارد مرتضي باید گفت که ای کاش مرکزی باشد به عنوان موزه موسیقی تا همه یادگاری های هنرمندان موسیقی کشور در آن حفظ و نگهداری شود.

اتاق مرتضی پاشایی و یادگاری هایش