به گزارش “سیرجان خبر” سرهنگ مرتضی امیرسبتکی با اشاره به اجرای طرح ضربتی و دو روزه مقابله با اراذل و اوباش در شهرستان سیرجان اظهار داشت :طرح امنیت و مقابله با اراذل و اوباش با رویکرد تامین آسایش و آرامش عمومی در محله های جرم خیز سیرجان با هماهنگی مراجع قضایی اجرا و ۱۰ نفر اوباش که به شرارت می پرداختند شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه متهمان جرایمی از قبیل شرارت تخریب اموال عمومی ، ایجاد مزاحمت ، استفاده از سلاح سرد ، نگهداری و توزیع مواد مخدر ، شرکت در نزاع های دسته جمعی را در پرونده کیفری خود دارند تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ امیر سبتکی در پایان با بیان اینکه پلیس اجازه هیچ گونه قدرت نمایی به اراذل و اوباش را نخواهد داد خاطرنشان کرد :با مجرمان اراذل و اوباش و افرادی که بخواهند در جامعه نظم و امنیت عمومی راه مختل کنند برابر قانون به شدت لازم برخورد خواهد شد.